اصل‌۱۹

همیشه راهی هست

فیلترشکــــــــــــن، فــارســـــــی، می‌کنیم!

حریــــــــم خصوصی، حفاظــــت، می‌کنیم!

ســـــانسوووورچــی، ضــایـــــــع، می‌کنیم!

دنبال تازه‌ترین فیلترشکن‌ها هستی؟

پس‌کوچه بزن بریم پس‌کوچه

ما چه کاره‌ایم؟

طراحی و برنامه‌نویسی

ما خوره خبر و داده و برنامه‌نویسی هستیم!

و با ترکیب این سه چیز، سایت‌ها و اپ‌های خلاقانه و البته به‌دردبخور می‌سازیم! باور ندارید؟ امتحان کنید!

گردهمایی

*ما هر سال فناوران، خبرنگاران و کنشگران را دور هم جمع می‌کنیم تا درباره مشکلات جامعه مدنی گپ بزنیم و برایشان راه‌حل‌های درست و حسابی پیدا کنیم.

شفافیت و پاسخ‌گویی

ما سازنده‌های روحانی‌سنج و دیدبان مجلس، اولین وبسایت‌های نظارت بر عملکرد رییس‌جمهوری و مجلس در ایران هستیم!

فارسی‌سازی ابزارها و پشتیبانی

کار با فیلترشکن‌ها را به حدی ساده می‌کنیم که فیلتردرد را فراموش کنید! فیلترشکن‌ها را از بیخ فارسی می‌کنیم، به سوالاتتان از بیخ فارسی جواب می‌دهیم و فیلترها را از بیخ جراحی می‌کنیم!

در عین حال به ساده‌ترین روش راهنمایی‌تان می‌کنیم تا اینترنت و "اونترنت" را به صورت امن به کار گیرید.

پروژه‌های ما