اطلس قوانین اینترنتی

شفافیت و پاسخ‌گویی

قوانین موجود در زمینه اینترنت در برخی کشورها از جمله ایران شفاف نیستند یا ابهام‌های زیادی درباره آنها وجود دارد. «اطلس قوانین اینترنتی» (Internet Legislation Atlas) منبعی آنلاین از قوانین موجود در هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه آزادی بیان است. از طریق وب‌سایت ILA امکان ارتباط با پژوهش‌ها و تحلیل‌های گردآوری‌شده فراهم می‌شود.

به سایت برو

پروژه‌های دیگر ما