برنامه سایبریاری ایران

گردهمایی

برنامه سایبریاری ایران، یک برنامه آموزشی سالانه‌ است که هدفش را کمک به فعالان ایرانی جوان و امید‌های تازه‌ عرصه دیجیتال و جامعه مدنی ایران قرار داده است. این برنامه حامی طرح‌ها و ابتکارهایی خواهد بود که در راستای بهبود دسترسی به حقوق دیجیتال و بررسی مسائل جامعه مدنی ایران باشند.

به سایت برو

پروژه‌های دیگر ما