ایران‌بودجه

شفافیت و پاسخ‌گویی

«ایران‌بودجه»، پروژه‌ای از اصل ۱۹ است که برای رفع این موانع ساختاری، اقدام به انتشار داده‌های باز و دسته‌بندی شده و ترجمه نسبتا قابل فهم از اصطلاحات بودجه‌های عمومیِ سالیانه دولت ایران کرده است. هدف از این کار فراهم کردن امکان دسترسی عمومی -چه پژوهشگران و روزنامه‌نگاران و چه برای شهروندان عادی- به حساب و کتاب دولت‌ها است.

به سایت برو

پروژه‌های دیگر ما