روحانی‌سنج

شفافیت و پاسخ‌گویی

روحانی‌سنج نخستین وعده‌سنج ایرانی است که وعده‌های آقای روحانی و کابینه‌اش را بررسی و دیدبانی می‌کند. هدف وعده‌سنجی این است که مردم با کسب دانش لازم، بتوانند دولت‌ها و سیاستمداران را نسبت به وعده‌هایشان پاسخگو نگاه دارند.

در روحانی‌سنج، اطلاعات وعده‌ها و اظهارات آقای روحانی، روند پیگیری و میزان تحقق آنها گردآوری می‌شود و به صورت شفاف در اختیار همگان قرار می‌گیرند.

به سایت برو

پروژه‌های دیگر ما