گروه ما

 • تصویرِ آریا

  آریا

  Twitter Pencil

  طراح گرافیک. مداد رنگی.

  PGP: 6C37 EF11 FF5D 7DC5 2FF5 71EF 0CC7 A3C9 35DB 9CCE

 • تصویرِ اورنگ

  اورنگ

  HTML code Twitter “A” and “Z” letters with downward-facing arrow

  مهندس ارشد. آدم آهنی پرور.

  PGP: 6B3F D826 E59D FA14 2914 5721 6329 DC3C 801A 6769

 • تصویرِ بیل

  بیل

  HTML code

  برنامه‌نویس وب.

  PGP: 0E42 A47B 8382 A69A 69CF 72D7 A883 C03E 9351 7230

 • تصویرِ فرهاد

  فرهاد

  Twitter Checkbox

  مدیر پژوهش. لاک غلط‌گیر.

  PGP: 5A09 2D04 5B20 7A00 899E B351 5673 7255 A660 CE2B

 • تصویرِ فریدون

  فریدون

  Twitter Bicycle

  نایب‌ رییس.

  PGP: BE4A 4A81 7A3E 5725 8591 05A2 2A3C 56D4 5450 F790

 • تصویرِ گرنت

  گرنت

  HTML code Gamepad

  برنامه‌نویس وب.

  PGP: 7CD8 F943 95D4 49DD B496 09E0 8077 12E7 0B36 7E2E

 • تصویرِ لیلا

  لیلا

  Twitter

  هماهنگ‌کننده‌ی ارتباطات اجتماعی به عربی.

  PGP: FCC0 B7A6 C140 ED44 7C38 DA13 24F3 4D31 F56A 618E

 • تصویرِ مایا

  مایا

  HTML code

  سرپرست ارشد سیستم.

  PGP: 37DF D3A3 4556 886D 0690 C596 F2A9 662E 74A0 5B1E

 • تصویرِ الیویا

  الیویا

  Twitter

  مدیر برنامه‌های اجتماعی

  PGP: C191 6401 260C 83B9 76AE 92D1 AC29 ED07 81D7 4082

 • تصویرِ صبا

  صبا

  Twitter

  مبصر شبکه‌های اجتماعی. توییت‌ساز بی‌ادعا.

  PGP: 6872 63ED 9920 0D66 1A7A 660F DA24 7189 496F F64D

 • تصویرِ سینا

  سینا

  Twitter

  فیلترشکن و تحلیلگر داده. پشتیبانی و خدمات کاربری.

  PGP: E305 AF73 3519 43E1 A341 CDEA 8C5E 146F 4CC4 35CD

 • تصویرِ سونیا

  سونیا

  D20 dice

  طراح گرافیک UI/UX.

  PGP: AEF8 8FFD B38A DBB5 3BCD 6E2F 7412 4518 D0CE 021F