گروه ما

 • تصویرِ اَنا

  اَنا

  Twitter

  نایب‌ رییس.

  PGP: B383 ED34 5953 DB53 DC70 5C60 B20F 5DF4 A529 8A5A

 • تصویرِ آریا

  آریا

  Twitter Pencil

  طراح گرافیک. مداد رنگی.

  PGP: 6C37 EF11 FF5D 7DC5 2FF5 71EF 0CC7 A3C9 35DB 9CCE

 • تصویرِ اورنگ

  اورنگ

  HTML code Twitter “A” and “Z” letters with downward-facing arrow

  مهندس ارشد. آدم آهنی پرور.

  PGP: 6B3F D826 E59D FA14 2914 5721 6329 DC3C 801A 6769

 • تصویرِ دنی

  دنی

  HTML code

  برنامه‌نویس اندروید

  PGP: 4BBF 69E6 1756 84D5 C69E 7124 CF32 540B 352C CBC3

 • تصویرِ فرهاد

  فرهاد

  Twitter Checkbox

  مدیر پژوهش. لاک غلط‌گیر.

  PGP: 5A09 2D04 5B20 7A00 899E B351 5673 7255 A660 CE2B

 • تصویرِ فریدون

  فریدون

  Twitter Bicycle

  نایب‌ رییس.

  PGP: BE4A 4A81 7A3E 5725 8591 05A2 2A3C 56D4 5450 F790

 • تصویرِ گرنت

  گرنت

  HTML code Gamepad

  برنامه‌نویس وب.

  PGP: 7CD8 F943 95D4 49DD B496 09E0 8077 12E7 0B36 7E2E

 • تصویرِ کمال

  کمال

  Twitter HTML code

  مهندس. داده پرداز.

  PGP: 32C1 8A64 A58A 5A8F 6476 579B F760 28C8 C606 F85F

 • تصویرِ نوید

  نوید

  طراح گرافیک٬ خیال پرداز. از مجلس تا میدون.

  PGP: 95FD 7C0A 4B3B 75E4 81DC CD2B 0450 C34B A4E9 B55B

 • تصویرِ نیکی

  نیکی

  Twitter

  طراح گرافیک.

  PGP: 971E 6CBC 7481 F798 1668 7C1C A6B5 973A 80BB 0C85

 • تصویرِ الیویا

  الیویا

  Twitter

  مدیر برنامه‌های اجتماعی

  PGP: C191 6401 260C 83B9 76AE 92D1 AC29 ED07 81D7 4082

 • تصویرِ صبا

  صبا

  Twitter

  مبصر شبکه‌های اجتماعی. توییت‌ساز بی‌ادعا.

  PGP: 6872 63ED 9920 0D66 1A7A 660F DA24 7189 496F F64D

 • تصویرِ سینا

  سینا

  Twitter

  فیلترشکن و تحلیلگر داده. پشتیبانی و خدمات کاربری.

  PGP: E305 AF73 3519 43E1 A341 CDEA 8C5E 146F 4CC4 35CD